Bogoljub Karić podržava nagrađene studente Akademije - Somewhere To

Bogoljub Karić podržava nagrađene studente Akademije

Iako politika i biznis sigurno igraju važnu ulogu u životu čuvenog Bogoljuba Karića, on ima i veliko mesto u svom srcu za umetnost. Zato je Karić́ fondacija glavni podržavalac Akademije umetnosti BK, na kojoj su nedavno diplomirali studenti koji su nastupali u nagrađivanoj predstavi.

Studenti u klasi Milana Neškovića i Andreja Šepetkovskog nastupili su u Galebu, slavnoj drami Antona Čehova. Predstava je odigrana u septembru 2018. na beloruskom festivalu Teatralny Koufar, koji se održao u Minsku, a timu su dodeljena tri priznanja. Konkretno, priznanja su dodeljena za veličanstvenu mušku ulogu, sporednu žensku ulogu i reditelja.

Glumci u predstavi su bili studenti Marija Babić́, Dimitrije Prodanović́, Gordana Đokić́, Mladen Vukotić́, Boris Mitrović́, Ivan Ninčić́, Milena Božić́, Miloš Lazarov i Predrag Grujić́. Odličan pedagog i poznati glumac profesor Nebojša Dugalić́ tri godine predvodio je klasu glumaca, ali su Šepetkovski i Nešković́ tokom četvrte godine preuzeli klasu. Šepetkovski je televizijski, filmski i pozorišni glumac, dok je Nešković́ pozorišni reditelj.

Pre nego što je nastupio na festivalu Teatralny Koufar, Galeb je prikazan na više drugih festivala, uključujući i Somborski Art Occupation, Rumski Art Trema Festival i Mećavnički Autumn Theater Festival. Predstava je izvedena i na Tršćanskom TACT festivalu i beogradskom festivalu KULTIVIŠI SE.

Karić́ Fondacija već́ dugo podržava mlade glumce, poput onih na Akademiji umetnosti BK. U stvari, studenti Akademije umetnosti BK nedavno su se upoznali sa dostignućima, radom i uspesima Dana Holdings BK Group, porodične kompanije koju vodi Karić́. Ova kompanija je 2018. godine prepoznata na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu kao jedna od 100 najuspešnijih kompanija širom sveta. Pored podrške mladim ljudima i umetnosti, kompanija je podržala velike korporacije kao što su Roshe, Netflix, Instagram, IKEA, Alibaba, Amazon, Zara, TIME, Samsung i Apple.